Liên hệ Pestman
Phòng Kinh Doanh TP.HCM

Nguyễn Thị Cẩm Nhiên

 1800 1554 - Ext: 0

 Nhien.Nguyen@vfc.com.vn

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ TP.HCM

 Lê Anh Tuấn 

 (028) 39 11 8077 hoặc (028) 39 11 8076

 Tuan.LeAnh@vfc.com.vn 

Trạm liên hệ

TRẠM BÌNH DƯƠNG

 Lê Anh Tuấn   Trưởng trạm

 0166 397 93 65

 Hien.TranVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM ĐỒNG NAI

 Nguyễn Đức Thọ   Trưởng trạm

 0976 236 137

 Tho.NguyenDuc@vfc.com.vn 

 

TRẠM PHAN THIẾT

 Trần Văn Tuấn   Trưởng trạm

 0919 64 83 98

 Tuan.TranVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM VŨNG TÀU

 Vũ Văn Kiên   Trưởng trạm

 0972 299 292

 Kien.VuVan@vfc.com.vn 

 

TRẠM LONG AN

 Nguyễn Văn Tuấn  Trưởng trạm

 0975 057 520

 Tuan.NguyenVan@vfc.com.vn 

Trở về đầu trang