Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021
ỨNG TUYỂN ONLINE CÁN BỘ THỊ TRƯỜNG/ TIẾP SỨC CÙNG NÔNG DÂN

ĐÍNH KÈM CV

HOẶC ỨNG TUYỂN TRỰC TIẾP TẠI
ĐỊA ĐIỂM
Quầy tiếp tân, Tầng Trệt, Tòa nhà VFC
29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
THỜI GIAN
8h00 đến 17h00
Từ Thứ hai đến Thứ sáu
EMAIL LIÊN HỆ
Bộ phận tuyển dụng VFC
tuyendung@vfc.com.vn
ỨNG TUYỂN
VỊ TRÍ KHÁC
Tìm kiếm những vị trí công việc khác thích hợp với bạn tại môi trường VFC
Chuyên viên kỹ thuật-Tiếp Sức Cùng Nông Dân
Kinh doanh
Hạn nộp: 31/07/2021
Trở về đầu trang