Gel diệt gián Optigard CB (Cockroach Bait)
Gel diệt gián Optigard CB (Cockroach Bait)
Sản xuất :
Hoạt chất:
Xuất xứ: Syngenta – Thụy Sỹ Hoạt chất: Emamectin Benzoate Đặc tính: Phổ diệt rộng kiểm soát được nhiều loài gián bao gồm: Gián Đức, Gián Mỹ,Gián Phương đông, Gián thông thường và cả những giống có khuynh hướng không thích mồi bả. Tiêu diệt thế hệ thứ hai qua con đường ăn phân và xác thối.
Tag:
Loại sản phẩm

Thiết bị pestman 7

Sản phẩm khác
Trở về đầu trang