HAYDN 150SL
HAYDN 150SL
Sản xuất :

✔ Giải pháp mới chuyên trừ cỏ mần trầu, rau trai, cỏ chỉ... 

✔ Hoạt chất mới Glyphosinate, cơ chế tác động mới 

✔ Sản phẩm mang lại sự khác biệt về hiệu quả diệt trừ cỏ dại cao 

✔ Chi phí đầu tư hợp lý

Hoạt chất:
Glufosinate ammonium 150g/L
Tag:
Sản phẩm khác
Trở về đầu trang