DUAL GOLD 960 EC
DUAL GOLD 960 EC
DUAL GOLD 960 EC
Sản xuất :
SYNGENTA - THỤY SỸ


Hoạt chất: S-Metolachlor ……….. 960g/lít

 * Đặc tính:

Tác dụng tiền nảy mầm và trừ cỏ chọn lọc trên rau màu, đậu đỗ các loại.

 * Ưu điểm:

Hiệu lực thuốc kéo dài (hơn 4 tuần) đến khi cây trồng khép tán, cỏ dại khó phát triển trờ lại.

 * Công dụng:

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, trừ các loại cỏ lá hẹp và vài loại cỏ lá rộng hàng niêncho ngô (bắp), đậu tương (đậu nành), lạc (đậu phộng), bông vải.
Hoạt chất:
S-Metolachlor ……….. 960g/lít
Tag:
Sản phẩm khác
Trở về đầu trang