Quick Phos dây
Quick Phos dây
Quick Phos dây
Sản xuất :

Công dụng:  sử dụng để trừ công trùng gây hại trong kho, nhà máy, hoặc công trùng gây hại nông sản

Đối tượng: ngủ cốc, thuốc lá bánh, kiện, thùng,  ngủ cốc đống bao xếp chồng lên nhau.

Hoạt chất:
Aluminium Phosphide 56% w/w Phụ gia: 44% w/w
Loại :
Tag:
Sản phẩm khác
Trở về đầu trang